Zespół Wczesnego Wspomagania składa się z:

 • Lekarzy psychiatrów,
 • Psychologów,
 • Pedagogów,
 • Logopedów,
 • Terapeutów integracji sensorycznej,
 • Terapeutów ręki ,
 • Terapeutów rodzin,
 • Trenerów umiejętności społecznych

Zespół Opiniujący powołany przez Dyrektora Poradni, w skład którego wchodzą:

 • Dyrektor Poradni jako Przewodnicząca Zespołu
 • Psychiatra dziecięcy
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Logopeda