Zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dyslektycznym stwierdzoną dysleksją i/lub współwystępowaniem ADHD