Nasi pracownicy to zespół psychologów, psychiatrów pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.

Z usług świadczonych przez poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele z całej Polski – nie obowiązuje rejonizacja. Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne.

kadra_1Mgr Joanna Mirowska-Wieczorek – Dyrektor

Jestem żoną oraz mamą trzech córek; Basi, Kasi i Zosi, a także psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym, specjalistą interwencji kryzysowej, trenerem itd. Studiowałam na Wydz. Nauk Społecznych KUL. Przez 18 lat byłam pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry i Kliniki Psychiatrii UM oraz terapeutą indywidualnym i grupowym na Oddziale Nerwic. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, intelektualnie i fizycznie /DPS, SPZOL/. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży /liczne szkolenia z tego zakresu/, obecnie szkolę się w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCH.

Alicja Lizer-BonatALICJA LIZER-BONAT - Wicedyrektor
Jestem historykiem sztuki, trenerem i terapeutą pedagogicznym. W 2013 rozpoczęłam studia podyplomowe z Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Prywatnie jestem żoną , a przede wszystkim mamą czteroletniego Maćka.

kadra1 MAGDALENA KĘSY – z wykształcenia jestem psychologiem i dietetykiem. Zajmuję się prowadzeniem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybór mojej drogi zawodowej jest próbą połączenia pracy z pasją, bycia z ludźmi i dla ludzi. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z dziećmi i młodzieżą zaczynałam jako wolontariuszka, a doświadczenia wyniesione z pracy w poradni i świetlicy środowiskowej pokazały mi, jak niezwykle cennym i ważnym jest towarzyszenie dzieciom na początku ich życiowej drogi: kiedy się uczą, rozwijają, pokonują różne trudności i swoje słabości, by poznać własne granice i nauczyć się je akceptować, albo przekraczać, by czerpać radość i satysfakcję z tego, co robią. Interesuję się diagnozą, psychologią zdrowia oraz psychologią rodziny. Wolny czas poświęcam na rozwijanie mojej pasji, którą jest taniec, zdobywanie górskich szczytów, czytanie książek i język hiszpański oraz śpiew.

kadra3JUSTYNA DOBOSZ – jestem absolwentką Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, filologiem polskim, logopedą. Obecnie realizuję studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i innymi zaburzeniami całościowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy oraz prowadzę zajęcia z zakresu kształtowania emisji głosu. W terapii wykorzystuję elementy Metody Dobrego Startu, elementy metody symultaniczno – sekwencyjnej, stosuję techniki masażu Shantala, elementy programu aktywności Knillów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne. Swoje kwalifikacje podnoszę biorąc udział w szkoleniach i kursach. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości. Prywatnie uwielbiam podróże.

kadra2

MAŁGORZATA RACHWAŁ -

Jestem psychologiem, specjalizuję się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 
 
 

01AGNIESZKA MICHNIOWSKA – Jestem plastykiem, arteterapetą, terapeutą ręki i umiejętności grafomotorycznych. Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z  terapii pedagogicznej.

 
 
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAELŻBIETA DEC – Jestem absolwentką psychologii UMCS (specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia). Ukończyłam również Szkołę Trenerską. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień.

 
 

ewoloszynEWELINA WOŁOSZYN – jestem psychologiem i absolwentką wydziału Rytmiki II stopnia Szkoły Muzycznej w Lublinie. Obecnie jestem uczestniczką studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Na co dzień, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z różnymi trudnościami oraz pomocą i wsparciem rodziców w zmaganiach wychowawczych. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobyłam m.in. w Pracowni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie, Przedszkolu z oddziałami specjalnymi, Klinice Psychiatrii przy Akademii Medycznej oraz Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. W swojej pracy wykorzystuję elementy muzykoterapii i choreoterapii.

ajeczenAGNIESZKA  JĘCZEŃ –  Jestem absolwentką filologii polskiej UMCS w Lublinie, neurologopeda, kulturoznawca. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z wadami mowy i problemami komunikacyjnymi. W pracy swej wykorzystuję techniki integracji sensomotorycznej, klasyczne metody korekty zaburzeń mowy oraz metodę Z. Engiel. Wśród moich zainteresowań są zaburzenia o podłożu neurologicznym i psychogennym. Prywatnie mama 4-letniego Leonka.

 
 

ajeczenMARIA JASTRZĘBSKA – SZKUTNIK – Pochodzę z Łomży, ale od wielu lat mieszkam i pracuję w Lublinie. Ukończyłam polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe – „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej” – w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczę języka polskiego, a także prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z klas I-VI. Nie boję się stwierdzić, że praca z dziećmi to moja pasja – wymagająca, często trudna, ale dająca też wiele satysfakcji. A nic tak nie cieszy, jak obserwowanie postępów podopiecznych, ich rozwoju, nabierania przez nich pewności siebie. Ich radość z sukcesu, to też moja radość, wynagradzająca, często mozolną, wędrówkę. Co więcej? Uwielbiam książki, interesuję się ornitologią, a każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną.

NATALIA JACH Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem. Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szkoliłam się w Centrum CBT EDU w Warszawie w zakresie technik terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Moim atutem jest solidna wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie studiów, m.in. w zakresie diagnostyki psychologicznej (np. ilorazu inteligencji, testy osobowościowe, organiczne, projekcyjne), chęć ciągłego samorozwoju i doskonalenia. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania i emocji, czy całościowe zaburzenia rozwoju. Pracę zawodową łączę z pasją naukową, którą realizuje będąc doktorantką w Instytucie Psychologii UMCS.

TATIANA BARAN Jestem psychologiem, zajmuję się diagnozą rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, diagnostyką dojrzałości szkolnej dzieci, określaniem trudności szkolnych, emocjonalnych i a także zaburzeń zachowania. Prowadzę indywidualne treningów dotyczących umiejętności: porozumiewania się, uważnego słuchania, odmawiania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom, pokonywania nieśmiałości i tremy, autoprezentacji, zawierania przyjaźni, budowania właściwego obrazu własnej osoby. Prowadzę zajęcia relaksacyjne, w celu zmniejszania napięcia, lęku, niepokoju.

kadraEWELINA KOWALSKA jestem pedagogiem- terapeutą pedagogicznym, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam studia o specjalności Praca Socjalna oraz Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie. Odbyłam szkolenia z zakresu: „Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich diagnoza”, „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym”„Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Tu jestem. Tak mówię”– alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną , „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”, „Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio- psycho- społecznych”.

IMG_8394KATARZYNA WIZOR Pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca grupy przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich. Absolwentka Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz pedagogika ogólna. W 2013 roku w kształceniu podyplomowym uzyskałam kwalifikacje z zakresu edukacji przedszkolnej z wczesnoszkolną z elementami metody Marii Montessori. Pasjonuję się hodowlą kwiatów i gotowaniem.

 
 

kadraSYLWIA DANIELAK – pedagog, logopeda. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w chwili obecnej kontynuuję studia podyplomowe „ Neurologopedia” na UMCS w Lublinie. Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną, prowadzę warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (I etap „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” II etap „Rodzeństwo bez rywalizacji.” III etap „Jak rozmawiać z nastolatkiem.”). Prowadzę również terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prywatnie lubię góry i czytanie książek.