Diagnoza psychologiczna w zależności od problemu/wywiad, testy psychologiczne*/ 150 – 200 zł

Diagnoza pedagogiczna – 150 zł, z testem /PEP-R/ 200 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ wraz z konsultacjami; psychologiczną, pedagogiczną, w razie potrzeby logopedyczną, omówienie wyników i plan terapii
-370 zł

Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ wraz z opinią -300zł, badanie ryzyka dysleksji dodatkowo-100 zł

Diagnoza logopedyczna-80 zł

Konsultacja psychologiczna-80 zł

Konsultacja pedagogiczna-80 zł

Konsultacja psychiatryczna 90zł

Sesja terapii dla rodziców/ par 90min. – 120 zł

Sesja terapii całej rodziny 90min.-150 zł

Terapia pedagogiczna /indywidualna/-60 min. – 70 zł

Terapia psychologiczna /indywidualna/- 60 min. – 70 zł

Terapia logopedyczna – 60 min. -70 zł

Coaching młodzieżowy 60 min. – 100 zł

Zajęcia w grupie; relaksacja, muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia /przy grupie co najmniej 5 osobowej/ 30zł za 90 min.

Interwencja kryzysowa /sesja indywidualna/ 60 min. – 80 zł, interwencja w domu klienta 150-200 zł /w zależności od odległości od miejsca zamieszkania/

Konsultacja lekarza psychiatry-psychologa, terapeuty rodzinnego- 100 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- jeśli dziecko jest w programie bezpłatnie, jeśli nie w zależności od pracującego z dzieckiem specjalisty

Integracja Sensoryczna /SI/ diagnoza-3-4 spotkania – 300 zł

Terapia SI – 60 min. – 70 zł

Terapia ręki – 60 min. – 50 zł

Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem Treningu Zastępowania Agresji ART -90 min. – 30 zł /przy grupie co najmniej 5 osób/

Szkoła dla Rodziców 120 min. – 50 zł /przy grupie co najmniej 5 osobowej/- 10 spotkań z różnymi specjalistami

Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) /pierwszym polski znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Służy do oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych. Badanie jest niezwykle istotne we wczesnym wykrywaniu sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Służy do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych badanie wraz z diagnozą-200 zł

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów, w tym komputerowych- 200 zł

Coaching dla młodych adeptów studiów pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich itp.- 60 min-100 zł

 * Nasza Poradnia jest wyposażona we wszystkie nowoczesne testy do badania dzieci Skalę Dojrzałości Umysłowej Columbia, Dziecięcą Skalę Rozwojową DSR, Skalę Inteligencji i Rozwoju IDS, Skalę Inteligencji WISC-R oraz Skalę Leiter’a,